? راستین در رادیو جوان - راستین
چهارشنبه 13 بهمن‌ماه سال 1389

در تاریخ 4 فبریه ( جمعه ی جاری ) ساعت 12 به وقت لوس انجلس راستین مصاحبه ای رو با رادیو جوان خواهد داشت