? شوق مدرسه از دریچه ی دوربین - راستین
دوشنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1390
مدتی پیش خبر انتشار ویدئو ی بی مثال پخش شد ولی بنا به یکسری دلایل انتشار ویدئو به تاخیر افتاد تا این که امروز به ناگهان خبر انتشار ویدئوی شوق مدرسه به کارگردانی کوجی پخش شد این ویدئو هفته اینده از وبسایت رادیو جوان و کانلهای GEM , PMC و Tapesh پخش خواهد شد