? پروانگی - راستین
شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1388

دلبرک رفته من نگو فراموشت کنم 

خورشیدک جان منی چگونه خاموشت کنم 

لحظه به لحظه با منی بوی تو می دهد زمان 

تا به تو فکر میکنم پر از تو می شود جهان 

باور نمی کنم که تو همراه باد رفته ای 

جوانه جنون من کجای شب شکفته ای 

 

سال نو رو از طرف خودم به راستین عزیز و تمامی هوادارانش تبریک میگم 

 

دمو اهنگ پروانگی